President
Vice-President
Vice-President 
Secretary
Joint-Secretary
Treasurer

Shri Ashok Jain
Shri Gyan Chand Jhanjhri
Shri Akhilesh Kumar Jain
Shri Umrao Mal Sanghi
Shri Mahesh Kala
Shri Sunil Bakshi

C A Pramod Patni
Shri Mukul Kataria
Shri Rakesh Kumar Jain
Shri Kamal Babu Jain
Shri Raj Kumar Tongya
Prof. M.L. Jain
Prof. Kusum Jain
Prof. (Smt.) Amla Batra
Prof. (Smt.) Anshu Dandia
Prof. Sangeeta Gupta
Prof. Kshama Agarwal
Ms. Vanita Bhati
Dr. Ravi Sharma
Shri. Santosh Rathi
Dr. Neelima Pareek

Convenor
Member
Member
Member
Member
Advisor
University Representative
Educationist
Educationist
Educationist
Educationist
Sports Person
Principal
Parent  Representative
Faculty Representative