Grievance Redressal Committees

Session 2021-22

 

Dr. Ashish Gupta(Head of Grievance Redressal Committees)

Discipline Grievance Committee Academic Grievance Committee Administrative Grievance Committee
Dr. Ashish Gupta  Dr. Ashish Gupta Dr. Ashish Gupta
Dr. Neelima Pareek Dr. Neelima Pareek Dr. Neelima Pareek
Dr. Simmi Choyal  Dr. Simmi Choyal Dr. Jitendra Singh BIdawat
Mr. Vimlesh Sharma  Dr. Vaishali Purohit Dr. Poonam Somani
Dr. Neha Paliwal   Dr. D.N Sharma Dr Neha Gangwal
Mr Mukesh kumar Kumawat Dr. Meenal Sharma Dr Neha Gangwal
Mrs Saroj Agarwal  Dr. Khushboo Sogani Dr Vinita Jain
Mrs Vani Jain