Grievance Redressal Committees

Session 2018-19

 

Dr. Ravi Sharma(Head of Grievance Redressal Committees)

Discipline Grievance Committee Academic Grievance Committee Administrative Grievance Committee
Dr. Ashish Gupta  Dr. Ashish Gupta Dr. Ashish Gupta
Dr. Neelima Pareek  Dr. Neelima Pareek Dr. Neelima Pareek
Dr. Simmi Choyal  Dr. Simmi Choyal Dr. Jitendra Singh BIdawat
Mr. Ramphal Khatri  Dr. Vaishali Purohit Dr. Poonam Somani
Mr. Navneet  Dr. Neha Paliwal Dr. D.N Sharma
 Mr. Vimlesh Sharma Dr. Meenal Sharma Dr Neha Gangwal
Mr Mukesh kumar Kumawat  Mrs Vani Jain